You are here:

Pravno obvestilo – pravila uporabe spletnega mesta https://ekolesa-marguc.si/

Uvod

Obiskovalec spletnega mesta z obiskom oziroma navigacijo po spletnem mestu https://ekolesa-marguc.si/ (v nadaljevanju: spletno mesto), konkludentno pristaja na spoštovanje teh pravil.

Pred uporabo spletnega mesta je potrebno skrbno prebrati ta pravila. V primeru morebitnih vprašanj, se lahko obrnete na naslov info@ekolesa-marguc.si.

Spletno mesto ni namenjeno osebam, ki so mlajše od 15 let.

Če se s temi pravili ne strinjate, ste dolžni nemudoma zapustiti to spletno mesto. 

Ta pravila uporabe spletnega mesta urejajo dostop in uporabo navedenega spletnega mesta, ter dostop in uporabo vseh sorodnih domen in pod-domen, ki so z njim povezane, kakor tudi vseh vsebin, funkcionalnosti in storitev, ki se zagotavljajo na teh spletnih mestih ali prek njih, vključno s katero koli jezikovno oziroma preizkusno različico, in uporabo katere koli druge spletne strani, aplikacije, izdelka, programske opreme ali storitve, povezane s tem spletnim mestom, v kolikor to ni urejeno s svojimi posebnimi pogoji uporabe.

Varstvo osebnih podatkov v povezavi s spletnim mestom je urejeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene (https://ekolesa-marguc.si/politika-zasebnosti/) pri čemer se v morebitnem konfliktu določil uporabljajo določila nadpisanih splošnih informacij.

Za prikazovanje in uporabo spletnega mesta boste morda morali imeti nameščeno določeno strojno in programsko opremo, za kar ste kot obiskovalec odgovorni sami.

Podatki o ponudniku spletnega mesta

ORODJARSTVO-MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE TOMAŽ MARGUČ s.p.

Krožna ulica 14

3215 Loče

Matična številka: 6634737000

Davčna številka: SI 58604600

elektronski naslov: info@ekolesa-marguc.si

(v nadaljevanju: ponudnik)

Oddajanje povpraševanj preko spletnega mesta

Spletno mesto nudi obiskovalcem možnost za oddajo povpraševanj.

Sklepanje pogodb na daljavo (nakup izdelkov) na spletnem mestu ni mogoče. Spletno mesto omogoča zgolj oddajo povpraševanja, pri čemer bo ponudnik spletnega mesta na podlagi prejetega povpraševanja posamezniku posredoval svojo ponudbo in morebitno pogodbo.

Ponudnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da se na prejeto povpraševanje ne odzove ter da ponudb ne pošilja posameznikom, ki so fizične osebe.

Odgovornost za točnost podatkov in pravilnost ter zanesljivost informacij na spletnem mestu

Vse informacije in podatki na tem spletnem mestu so zgolj informativne narave in niso namenjene vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno. Ponudnik ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na tem spletnem mestu, ter prav tako ne jamči, da so vsi produkti in storitve na voljo v vseh državah pod enakimi pogoji.

Odgovornost za ravnanja in informacije tretjih oseb

Ponudnik ne upravlja z in ne odgovarja za informacije, ki mu jih posredujejo tretje osebe in so obiskovalcu dostopne preko tega spletnega mesta. 

Odgovornost za spremembe, zadržanje delovanja in ukinitev spletnega mesta

Ponudnik se trudi zagotavljati neprekinjen, nemoten in varen dostopa do tega spletnega mesta, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, ki niso pod ponudnikovim nadzorom. Ponudnik posledično obiskovalcem spletnega mesta ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletnega mesta, njegovim spreminjanjem ali ukinitvijo.

Avtorske pravice in lastništvo nad intelektualno lastnino

Pripadajoča programska oprema in vsebine spletnega mesta, vključno z vsemi besedili, grafikami, logotipi, gumbi, slikami, avdio posnetki in računalniškimi programi, so izključna last ponudnika spletnega mesta oziroma njegovih partnerjev. 

Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke (kar vključuje njihov izbor, urejanost in sestavljenost), do katerih lahko dostopate na tem spletnem mestu. 

Vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje, spreminjanje, distribucija, prenos, ponovna objava, prikazovanje ali izvajanje programske opreme oziroma vsebin na spletnem mestu je strogo prepovedano.

Dovoljena uporaba

Tega spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati drugače, kot za naslednje zasebne in nekomercialne namene: (i) ogledovanje tega spletnega mesta; (ii) interakcija z vprašalniki, kontaktnimi obrazci in drugimi spletnimi orodji spletnega mesta, (iii) deljenje in objava povezave do tega spletnega mesta.  

Uporaba avtomatiziranih sistemov ali programske opreme za črpanje podatkov s tega spletnega mesta v komercialne namene (»screen scraping«) je strogo prepovedana. 

Veljavnost in spreminjanje teh pravil uporabe spletnega mesta

Ta pravila pričnejo veljati na dan 29. 5. 2023 in veljajo do njihovega umika oziroma spremembe.


Ta pravila se lahko občasno spremenijo, o čemer bomo na spletnem mestu pravočasno objavili novico.